Kategori

Har du nyligen gjort en försäljning på depån? Vid aktieförsäljning så tillämpas alltid 2 likviddagar innan en utbetalning från depån kan göras. Innan dess är saldot enbart tillgängligt för köp på samma depå. Vid försäljning av fonder kan antalet likviddagar variera mellan 3-10 dagar beroende på fond. För mer exakt information gällande detta så kontaktar du enklast vår kundservice.

En annan orsak kan vara att saldot är reserverat för en köporder, det kan dels vara en egen order alternativt att det pågår en återinvestering av utdelning eller autogiroköp. Om så är fallet kan du se detta genom att klicka på ”Handla” i menyn och därefter på ”Mina order och avslut”.