Kategori

Sedan januari 2018 handlas ett fåtal så kallade illikvida aktier på Nasdaq Stockholm endast tre gånger per dag, genom auktioner. De tre auktionerna hålls vid börsens öppning, en kl 13.35 samt en vid börsens stängning.

Anledningen till auktionerna är att förhindra otillbörlig marknadspåverkan i ett urval aktier som kännetecknas av mycket låg omsättning. Med auktionerna hoppas Nasdaq att man ska kunna stoppa märkliga kursrusningar, vilket bland annat hände Hufvudstadens C-aktie hösten 2017. Den avnoterades sedan i januari 2020. Varje kvartal kommer Nasdaq se över vilka aktier som ingår i auktionsförförandet.