Kategori

Avvikelsen mellan köpkurs i andelsorder och genomsnittskursen är under normala marknadsförhållanden*, för en välomsatt aktie på Stockholmsbörsen, på mellan 0,6-0,9 procent. Det motsvarar en kostnad om 6-9 kronor per investerade 1000 kronor, jämfört med genomsnittskursen.

*Mätperiod – Januari-september. 2013.

Läs mer om hur vi hanterar din andelsorder här >.