Kategori

I samband med revideringen kommer du ha möjlighet att välja om du vill fortsätta spara i samma aktier som du gör i nuläget, eller om du istället vill uppdatera sparplanen enligt eventuell förändring i Sparboxen. Du kommer när som helst kunna välja att övergå med ditt månadssparande till den nya sparplanen