Kategori

Nej, ett investeringssparkonto kan tyvärr inte samägas.

Däremot kan du öppna en samägd traditionell aktie- och fonddepå tillsammans med andra, en så kallad aktiesparklubb.

Läs mer om att spara tillsammans här >.