Kategori

Ja, du kan använda rösträtten för ditt aktieinnehav på årsstämman. Kontrollera att du först rösträttsregistrerat ditt innehav.