Planerat underhåll Under helgen utför vi ett planerat underhållsarbete i våra driftsmiljöer. Detta påverkar inte dig som kund utan det går bra att logga in och utföra ärenden.
 Kategori

Ja, du kan använda rösträtten för ditt aktieinnehav på årsstämman. Kontrollera att du först rösträttsregistrerat ditt innehav.