Kategori

Om du vill teckna i en nyemission utan företräde (dvs. utan teckningsrätter) och ombeds av emitterande bolag att du ska vända dig med teckningssedel till en viss emittent/bank, ber vi dig istället skicka anmälningssedeln direkt till oss per post, fax eller mejl.

Vi kommer därefter kontakta emittenten/banken som administrerar emissionen för att teckna åt dig och se till att du får aktierna på ditt investeringssparkonto (ISK).

Notera att anmälan behöver finnas oss tillhanda dagen innan sista teckningsdag. Dessutom måste du ha täckning för emissionen, dvs. likvida medel tillgängliga på depån, även det en bankdag innan sista teckningsdag (exakt datum framgår i prospektet).

Vid frågor ring kundservice på tel. 08-5065 1700.