Kategori

Om du har valt att få dina utdelningar återinvesterade automatiskt men det inte har skett finns några vanliga förklaringar till vad det kan bero på:

  1. En förutsättning till återinvestering är att det utdelande bolaget återfinns i sortimentet för Andelsorder. Undantag kan finnas på listor som exempelvis First North, NGM och Spotlight.
  2. Utdelningen sker i form av en så kallad ”Inlösenaktie”, dvs. aktien splittrats upp från den ordinarie aktien och löses in av företaget automatiskt för ett fastställt belopp.
  3. Depån har på utdelningsdagen en negativ saldobalans. Utdelningar går i första hand mot det negativa saldot, eventuellt överskjutande belopp återinvesteras som vanligt.