Kategori

Utbetalningar som görs före kl. 11.00 under en bankdag syns på bankkontot samma dag före kl. 17.30. Utbetalningar som görs efter kl. 11.00 syns på bankkontot nästkommande bankdag före kl. 17.30.