Kategori

För att flytta värdepapper mellan dina depåer behöver du ringa till vår kundservice.

Tänk på att flytt av värdepapper från en traditionell depå till ett investeringssparkonto (ISK) ses som en försäljning, vilket innebär skattemässiga konsekvenser.

Vid frågor kring detta, vänligen ring till vår kundservice på tel. 08-5065 1700.