Kategori

För att beställa ett värdeintyg är du välkommen att ringa in till kundservice på tel. 08-5065 1700. Vid en beställning behöver vi uppgifter på den avlidnes personnummer samt dödsdag för att kunna ge korrekta uppgifter.