Kategori

I händelse av dödsfall får Aktieinvest automatiskt information från Skatteverket om att ett dödsfall har inträffat. Vi skickar  ut ett värdeintyg per dödsdatumet till dödsboets adress.

Om du inte har fått ett värdeintyg kan du ringa in till kundservice på tel. 08-5065 1700. Vid en beställning behöver vi uppgifter på den avlidnes personnummer samt dödsdag för att kunna ge korrekta uppgifter.