Kategori

Om du vill ändra på utbetalningsvillkoren är det viktigt att du gör det innan utbetalningen påbörjas. Efter första utbetalning har man ingen möjlighet att ändra på villkoren.

För att ändra villkoren loggar du in på din depå och klicka på ”Mina sidor” och därefter ”IPS-inställningar”. Här har du möjlighet att ändra när utbetalningen ska påbörjas, hur länge utbetalningen ska pågå samt periodicitet. Du kan också lägga till en förmånstagare på denna sida.

Har du inte möjlighet att göra ändringar via en dator kan du ringa till oss eller posta ett brev som är undertecknat av dig som kund.