Kategori

De pengar som du sätter in hos Aktieinvest tas emot med redovisningsskyldighet genom insättning på ett särskilt klientmedelskonto hos Nordea. Detta innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från Aktieinvests egna tillgångar och att i händelse av en eventuell konkurs har du därför separationsrätt till dem, dvs. du har rätt att få ut dina pengar från konkursboet oavsett belopp. Läs mer här >