Kategori Jämställdhet, Sparande

Ekonomisk kompensation vid föräldraledighet, VAB och deltid

I det här blogginlägget kan du ta del av mina tankar kring ekonomisk kompensation vid föräldraledighet, VAB och deltid samt hur jag och min partner valt att göra.

Glöm inte bort pensionsbortfallet

Förutom att ha låg inkomst under föräldraledigheten, VAB och deltid påverkas även pensionen negativt. Vid gemensam ekonomi tänker kanske paret att det inte spelar någon roll för den ekonomiska jämställdheten om den ena föräldern arbetar mindre med lägre inkomst. Vad dock många glömmer/inte vet om är att det också påverkar den framtida pensionen eftersom färre pengar sätts av.

På Sacos hemsida finns en bra räknesnurra för att räkna ut inkomstbortfall. Jag som akademiker beräknas få 2,8 miljoner lägre i livslön (inkomst från arbete samt pension) p.g.a. mer hemma med barnen samt utför mer obetalt arbete i hemmet. Frånvaro från arbetet påverkar livslönen. 2,8 miljoner är riktigt mycket pengar!

Pension ingår inte vid bodelning

Även om du är gift och har gemensam ekonomi ingår inte den allmänna pensionen eller tjänstepensionen vid en eventuell bodelning. Faktum är att hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa.

Vill du ha en bra pension är det aldrig för tidigt att ta tag i den! Därför är det viktigt att ekonomiskt kompensera den förälder som får lägre pensionsavsättningar.

Kompensera varandra

Det minsta ni kan göra vid ojämnt förvärvsarbete och arbete i hemmet är att kompensera varandra ekonomiskt. Nedan finner du två sätt: månadssparande i ISK samt föra över premiepensionen.

Månadssparande i ISK

Ett tips är att starta ett separat investeringssparkonto, ISK, (eller en kapitalförsäkring) med månadssparade i en bra billig aktiefond till den som har lägre pensionsavsättning. Viktigt är att reglera detta konto via äktenskapsförord som enskild egendom så att det går utanför bodelning. Är du osäker: kontakta en jurist.

För över premiepension

Har ni inte råd att kompensera den som tjänar mindre så finns möjlighet att föra över premiepensionen som är en del av den allmänna pensionen där du själv kan välja vilka fonder du vill investera i. Självklart kan ni göra både och. Att föra över sin premiepension fungerar om ni är gifta eller registrerade partners.

Ingen kompensation för mig

Men hur gör då jag? Jo, eftersom vi valt att dela lika på föräldraledighet, VAB och eventuell deltid blir uträkningen av hur mycket vi ska kompensera varandra med enkel. Kompensationen blir noll. Enkelt va?

/Framtidsfeministen TwitterInstagram och Facebook

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Mina egna aktieinnehav redovisas i Framtidsfeministens sparbox. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.