Så här gör du en aktieanalys

Det finns olika metoder för att ta reda på om en aktie är värd att köpa. Vi hjälper dig förstå hur du analyserar bolag och lyckas hitta guldkornen bland aktier.

Det kan vara både intressant, roligt och kanske något pirrigt att investera. Det kan dock vara svårt att välja aktier att investera i. Hur hittar jag ens de bästa aktierna och hur vet jag om de passar min portfölj?

I denna artikel svarar vi på de vanligaste frågorna kring aktieanalys för att hjälpa dig att komma igång.

Aktieanalys – steg för steg

Säg att du hittat ett bolag du tycker låter spännande och du funderar på att köpa aktier i bolaget. Hur vet du om bolaget är värt att investera i?

När du har hittat ett intressant företag är det klokt att samla in mer information innan du bestämmer dig för att köpa dess aktie. Att förlita sig på olika källor och inte endast på andras råd är klokt. Utöver företagets officiella information, som årsredovisning, kan du även ta del av analyser från experter.

Två viktiga typer av aktieanalys

De mest använda typerna av aktieanalys är fundamental och teknisk analys. Det kan vara värdefullt att kombinera dessa när man vill göra en grundlig analys av ett bolag.

Den fundamentala analysen fokuserar på företagets ekonomiska rapporter som resultat och balansräkning, medan den tekniska analysen granskar nyckeltal inom aktiehandeln.

Genom att använda båda metoderna kan du bedöma om en aktie är värd att köpa och om dess värde förväntas öka eller minska.

Teknisk analys – aktiekurs i fokus

I den tekniska analysen handlar det om att hitta köp- och säljsignaler. Genom att använda historisk data och sannolikhetsberäkningar letar man efter mönster och beteenden i aktiens prisutveckling. Detta underlättar bedömningen av om en aktie är värd att köpa.

Teknisk analys fokuserar endast på aktiekursen och tar inte hänsyn till faktorer som bransch eller geografisk plats. Antagandet är att det fundamentala värdet redan är inräknat i aktiepriset.

Här är det viktigt att hålla koll på trender som indikerar aktiekursens riktning samt att tänka på din tidsram. Om du investerar långsiktigt är den övergripande trenden viktigare än den kortsiktiga, och vice versa.

Fundamental analys – fokus på företaget

I en fundamental analys granskar du senaste årsredovisningen för att få nyckeltal baserade på finansiella siffror. Årsredovisningen innehåller vanligtvis förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och kassaflödesanalys. Genom nyckeltalen kan du jämföra olika företag inom samma bransch för att hitta den mest attraktiva aktien. Målet är att hitta företag med förväntad hög vinst och en låg aktiekurs i förhållande till vinsten.

Genom att granska årsredovisningen kan du räkna ut olika nyckeltal som hjälper dig fatta informerade investeringsbeslut.

Vilka nyckeltal är viktiga?

P/E-tal (pris/vinst) är det mest använda värderingsmåttet. Det visar hur marknaden värderar företaget jämfört med dess vinst. Om ett företag är ungt med hög tillväxt är P/E-talet ofta högt eftersom marknaden förväntar sig framtida tillväxt. För olönsamma företag har P/E-talet ingen relevans.

P/S-tal (pris/omsättning) visar aktiekursen i förhållande till företagets årsomsättning per aktie. Det är användbart vid analys av startup- och tillväxtföretag. Även här är jämförelse mellan liknande företag inom samma bransch värdefullt.

Hur du läser en aktie

P/E-talet brukar ligga runt 16–19 gånger vinsten för aktuellt år på den svenska börsen. Det räknas ut genom att dela aktiekursen med vinst per aktie (EPS).

Ett högt P/S-tal kan antyda antingen högt värderad aktiekurs i relation till omsättningen eller höga förväntningar på framtida ökande omsättning. Detta kan leda till att aktiekursen stiger, vilket ökar P/S-talet.

Vill du lära dig mer om nyckeltal och hur man tolkar dem? Kolla in vår kostnadsfria aktieskola om nyckeltal.

Här kan du hitta aktieanalyser

Vill du veta om ett företags aktie är värd att köpa? Förutom officiell information som årsredovisning och pressmeddelanden på företagets webbplats kan du också läsa analyser och artiklar från experter och journalister.

Undvik dock att endast förlita dig på andras rekommendationer. Samla information från flera källor för att bilda en egen uppfattning om en aktie är värd att investera i. Det finns olika metoder för att ta reda på om en aktie är värd att köpa, och med lite övning kan du hitta den metod som passar dig.

Lär dig mer om aktier

Spana in fler aktieskolor och ta dina aktiekunskaper till nästa nivå.

Våra aktieskolor

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.