Kategori

För två (2) aktier i Zoomability erhålls en (1) teckningsoption TO 1 i Zoomability.

Sista dag för handel i Zoomability aktie med rätt till utdelningen var den 5 oktober 2020.