Kategori

Hanover Active Equity Fund II S.C.A SICAV-RAIF har genom Alpha Acquisition AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Zeta Display AB.
För en (1) aktie i Zeta Display AB erbjuds 27,00 SEK kontant.
Sista anmälningsdag på marknaden är den 3 september 2021.
Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.
Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 30 augusti 2021.
Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 10 september 2021.
Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.
Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.