Kategori

Bolaget har delat ut teckningsoptioner TO1.

För en (1) aktie i WilLak erhålls en (1) teckningsoption TO1.

Sista dag för handel i WilLak aktie med rätt till utdelningen var den 16 december 2021.

Du har möjlighet att handla i teckningsoptionen via din depå hos oss.