Kategori

Volvo Car AB: Split med automatiskt inlösenförfarande och efterföljande utskiftning av Polestar Automotive Holding UK Plc

För varje aktie i Volvo Car erhålls en (1) Volvo Car inlösenaktie.
Fjorton (14) inlösenaktier ger i sin tur tre (3) Polestar aktier.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och erhålla inlösenaktier var den 10 april 2024.
Inlösenaktierna bokas in på kunders depåer den 15 april 2024. Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 15 april och den 30 april på Nasdaq Stockholm.
Omkring den 13 maj 2024 kommer varje fjorton (14) inlösenaktier i Volvo Car bytas ut till tre (3) aktier i Polestar SDB. Dessa svenskregistrerade Polestar SDB aktier kommer inte att tas upp till handel på någon marknadsplats eller börs.

Därför kommer Aktieinvest kostnadsfritt att omregistrera Polestar SDB aktierna till Polestar ADS A som handlas på Nasdaq New York. Omregistreringen ger dig möjlighet att handla i Polestar aktien på din depå. Omregistreringen till amerikanska Polestar aktien beräknas påbörjas omkring den 13 maj 2024 och tar ett par veckor. De nya Polestar aktierna hanteras som utländska aktier hos Aktieinvest och kommer endast handlas via Andelsorder med utländskt courtage.

Om du inte önskar erhålla Polestar aktierna kan du själv sälja dina Volvo Car inlösenaktier senast den 30 april 2024.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.