Kategori

Virtway Invest AB: Utdelning av Cardeon AB.

För varje en (1) aktie i Virtway Invest AB erhålls en (1) st. aktie i Cardeon AB.

Sista dag för handel i Virtway Invest AB:s aktie med rätt till utdelningen var den 20 april 2022.

Aktierna i Cardeon AB kommer att bokas in på kundernas depåer den 26 april 2022.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.