Kategori

Villkor 1:1000
För ett tusen (1000) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 april 2021.