Kategori

Västsvensk Logistik AB: Split med obligatorisk inlösen

Villkor 4:1, varav tre aktier är inlösenaktier.

 

Varje aktie i Västsvensk Logistik, oavsett serie, delas upp i en (1) aktie samt tre (3) inlösenaktier.

Inlösenaktierna i Västsvensk Logistik AB byts per automatik ut till 34,55 SEK per inlösenaktie.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 29 augusti 2022.

 

Inlösenaktierna bokas in på depån den 1 september och handel i inlösenaktierna kommer att ske mellan den 1 september – 15 september 2022.

 

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 22 september 2022.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.