Kategori

VA Automotive i Hässleholm AB (Likv): Erbjudande om förvärv av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (Likv)

M & L Industriförvaltning erbjuder sig att förvärva aktierna i VA Automotive i Hässleholm AB (Likv).

För en (1) aktie i VA Automotive i Hässleholm AB (Likv) erhålls 0,20 SEK per aktie. Se bifogat brev från M & L Industriförvaltning. Likviden beräknas utbetalas under v 41.

 

Aktieinvest kommer inte att agera med automatik för våra kunders räkning gällande detta erbjudande då aktien är onoterad och i likvidation.

Om du som aktieägare är intresserad av att acceptera erbjudandet från M & L Industriförvaltning, kan du anmäla det till oss så hjälper vi dig med detta. Du kan du anmäla detta via vår kundtjänst nedan telefon / e-post.

Sista dag att anmäla acceptans till Aktieinvest är den 9 oktober 2022.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.