Kategori

För en (1) aktie i Upgrade Invest erhålls en (1) aktie i Kupatana Holding.

Sista dag för handel i Upgrade Invest aktie med rätt till utdelningen var den 28 augusti 2020.