Kategori

Unilever Plc: Avknoppning av Unilever Plc utdelningsrätt

För en (1) aktie i Unilever Plc erhålls en (1) st Unilever Plc utdelningsrätt.

Utdelningsrätter ger i sin tur rätt till att erhålla utdelning.

Sista dag för handel i Unilever plc aktie med rätt till utdelningen var den 15 november 2023.

Utdelningsrätten bokas in på kundernas depåer den 21 november 2023.

Preliminärt datum för utbetalning är 8 december 2023 med 0,4268 EUR per utdelningsrätt.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.