Kategori

Twitter Inc: Fusion

Twitter Inc har fusionerats med X Holdings I, Inc och X Holdings II, och i och med detta att avnoteras.

För dig som idag äger Twitter Inc aktier på din depå innebär det att dina Twitter Inc aktier kommer att bytas ut mot likvid på din depå.

För en (1) aktie i Twitter Inc erhålls 54,20 USD, vilket kommer att växlas till SEK på din depå.

Sista dag för handel med aktier i Twitter Inc på New York Stock Exchange var den 27 oktober 2022.

Likviden har bokats in på din depå 1 november 2022.

Eventuellt månadssparande i Twitter Inc kommer att övergå till likvid.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.