Kategori

TUI AG (GBP): Kommande avnotering från brittiska marknaden och efterföljande konvertering till tyska marknaden

Aktien i bolaget kommer att avnoteras från den brittiska marknaden och kommer fortsatt att vara noterad på den tyska marknaden.

Sista dag för handel i TUI AG (GBP) för Aktieinvest kunder är den 31 maj 2024.

Aktieinvest kommer att konvertera innehavet kostnadsfritt för samtliga kunder. Konverteringen innebär att vi överför innehavet till den tyska marknaden.

Konverteringen kommer preliminärt att genomföras den 24 juni 2024.

Aktien kommer efter genomförd konvertering kunna säljas men inte vara öppen för ytterligare köp.

Eventuellt månadssparande i aktien övergår till likvida medel.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.