Kategori

Svenska Handelsfastigheter AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB.

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 163,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB accepterar budet för sina kunders räkning.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 28 maj 2021.