Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Transferator erhålls 0,10 SEK och för 1 122 inlösenaktier erhålls även en (1) aktie i G-Loot Global Esports AB.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 24 november 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid och aktier i G-Loot Global Esports AB är den 18 december 2020.