Kategori

Styrelsen i bolaget har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga aktier i Tobin Properties enligt nedan villkor:

  • Avstämningsdag för inlösen är den 14 mars 2022
  • 10,10 SEK utbetalas för varje inlöst aktie

 

Utbetalning av inlösenbeloppet kommer att ske den 17 mars 2022 och bokas då in på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.