Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Tethys Oil erhålls 3,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 19 maj 2020.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 25 maj 2020 och den 5 juni 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 12 juni 2020.