Kategori

Villkor 15:19

För nitton (19) gamla aktier erhålls femton (15) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 10 februari 2021.