Kategori

Tellusgruppen AB: Utdelning av teckningsoptioner TO2

För tio (10) aktier i Tellusgruppen erhålls en (1) aktie i teckningsoptioner av serie TO2.

Sista dag för handel i Tellusgruppens aktie med rätt till utdelningen var den 16 februari 2024.

I dagsläget finns ingen handel i teckningsoptionen.

 

Vad händer nu med dina teckningsoptioner?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Innehavet kommer att ligga kvar på din ISK tom den 30 april 2024 men du kan inte handla i det, om inte notering hunnit ske.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Innehavet kommer att ligga kvar på din depå men du kan inte handla i det, om inte notering hunnit ske.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.