Kategori
Nu har du möjlighet att anmäla dig för att teckna aktier i Modelon inför bolagets notering på Nasdaq First North.

Modelon teckna aktier

Modelon erbjuder mjukvaruprodukter samt kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa tekniska system som möjliggör för företag att digitalisera, transformera och förbättra sin produktutveckling. Bolaget har etablerat sig som en global aktör med flertalet industriledande företag som kunder, såsom Carrier, NASA JPL, Tesla, Man Group och Daimler.

Modelons lösningar bygger på internationella öppna standarder med fokus på Modelica, ett öppet modelleringsspråk för komponentorienterad modellering av komplexa system, och Functional Mock-Up Interface (FMI), en verktygsoberoende standard för att stödja både modellutbyte och simulering av dynamiska modeller.

Modelon är ett globalt företag som grundades 2004 med cirka 100 anställda fördelade mellan tio kontor. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige, där avdelningar inom produktutveckling, konsulttjänster, utbildning, och försäljning är belägna. Lokalkontor finns i Stockholm och Göteborg. Vidare har Bolaget flera dotterbolag, dessa är etablerade i USA, Japan, Tyskland och Indien. Modelon har historiskt uppvisat en uthållig tillväxt. Under 2019 uppgick Bolagets nettoomsättning till 101,7 MSEK med ett justerat rörelseresultat* (*Bolagets underliggande resultat genererat av den löpande verksamheten exklusive kostnader för nyutveckling) om 2,7 MSEK. Under 2020 uppgick Bolagets nettoomsättning till 112,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 10,5 procent jämfört med 2019, med ett justerat rörelseresultat om 19,7 MSEK.

Teckna aktier

Nu vill Bolaget säkerställa tillgång till kapital för kommersiell expansion och fortsatt utveckling. Därför kommer Bolaget att noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Anmäl dig för att teckna aktier i Modelon här:

Anmälan är stängd

Sista anmälningsdag: 23 april 2021 kl. 23.59

Observera att i denna nyintroduktion kan du ej förvärva aktier på ett IPS-konto.

Villkor

Läs mer om erbjudandet >

Informationen om börsintroduktionen ska inte ses som investeringsrådgivning eller en investeringsrekommendation, utan som information om en tjänst som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bolagets verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Vänligen notera att värdepappren inte erbjuder någon garanterad intäkt eller något kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd. En kund som önskar att investera i aktier via erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering samt kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier. Mer legal information finner du på Etik & Regelverk>

Modelon logotyp

Förkortad teckningsperiod

Modelon har beslutat att förkorta anmälningsperioden inför den stundande börsnoteringen på grund av hög efterfrågan bland investerare.

Ny sista anmälningsdag: 23 april 2021 kl. 23.59