Kategori

Momentum Group har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB.

För en (1) aktie i Swedol AB erbjuds 46,50 SEK kontant eller 0,40 nya aktier i Momentum Group.

Den oberoende budkommittén i Swedols styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Swedol att acceptera kontantvederlags alternativet.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 25 februari 2020.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera kontantvederlags alternativet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 19 februari 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 6 mars 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.