Kategori

Swedbank Robur Rysslandsfond fond– Genomför en likvidation på del av innehavet

Fonden Swedbank Robur Rysslandsfond, ISIN SE0000542805, har delvis likviderats.

Fonden är sedan tidigare spärrad för handel.

För varje en (1) fondandel erhålls 9,666 kronor samt att man behåller 0,1 andelar i fonden.

Likviden finns inbokad på kunders depåer idag.

De fondandelar som nu finns kvar på depån kommer ligga kvar på depån i väntan på eventuell ytterligare ersättning.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.