Kategori

Swedbank Robur Räntefond Flexibel: Kommande merge

Fonden Swedbank Robur Räntefond Flexibel, ISIN SE0005731189, kommer att slås samman med fonden Swedbank Robur Räntefond Kort Plus, ISIN SE0005467982.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Räntefond Flexibel byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Räntefond Kort Plus till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden  är 2022-04-25.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.