Kategori

Samtliga utestående aktier i Svefa Holding AB överlåts till Goldcup 26781 AB.

För varje aktier i bolaget utbetalas 46,39 SEK.