Kategori

Streamify AB: Utdelning av Streamify TO 4

teckningsoptioner Streamify TO 4.

Villkor 1:12

För tolv (12) aktier i Streamify erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4. Avrundning sker nedåt.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i utdelningen var den 16 november 2023.

Första dag för handel i Streamify TO 4 på Spotlight Stock Market  är den 22 november 2023.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.