Kategori

BHG Group AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Sleepo AB.

För en (1) aktie i Sleepo erbjuds 4,50 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 19 augusti 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 1 september 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.