Kategori

Skandia Smart Offensiv, ISIN SE0000810723, kommer att slås samman med fonden Skandia Världen Sverige,  ISIN SE0014554838.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-12-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Skandia Smart Offensiv byts ut till fondandelar i Skandia Världen Sverige,  till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Skandia Smart Offensiv är 2020-12-18.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.skandia.se/fonder

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.