Kategori

Villkor 10:1

För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 16 juni 2021.