Kategori

Sensec Holding AB: Fusion

Sensec Holding AB har slagits samman med Transfer Group AB genom en fusion.

En (1) aktie i Sensec Holding har bytts ut till 0,751671359 aktier i Transfer Group.

Aktier i Transfer Group är noterade på Nordic Growth Market och du kan handla i dem via Aktieinvest.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.