Kategori

Semcon AB: Uppköp uppdatering Etteplan Oyjs bud

2022-09-28: Ny uppdaterad information

Den 26 september 2022 offentliggjorde Ratos AB ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Semcon AB mot kontant ersättning om 157 SEK per aktie.

I och med att det nya högre budet har Semcons styrelse återkallat den tidigare rekommendationen att acceptera uppköpserbjudandet från Etteplan Oyj.

Aktieinvest kommer därmed inte längre acceptera budet från Etteplan Oyj för sina kunders räkning.

Tidigare publicerad information:

Etteplan Oyj har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Semcon AB.

För en (1) aktie i Semcon AB erhålls 149 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 6 oktober 2022.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvests kunder att handla i aktien är den 30 september 2022.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 10 oktober 2022.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.