Kategori

SelectImmune Pharma AB: Fusion

SelectImmune Pharma AB kommer att fusioneras med Hamlet Pharma AB, och i och med detta att avnoteras.

För dig som idag äger SelectImmune Pharma aktier på din depå innebär det att aktierna kommer att bytas ut mot aktier i Hamlet Pharma.

För en (1) aktie i SelectImmune Pharma erhålls noll komma åtta (0,8) aktier i Hamlet Pharma av samma serie.

Sista dag för handel med aktier i SelectImmune Pharma är den 9 augusti 2023.

Innehavet planeras att bokas på din depå omkring den 14 augusti 2023.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.