Kategori

Fonden SEB Trygg Placering, ISIN SE0000499295, kommer att slås samman med fonden SEB Hållbar Blandfond Sverige, ISIN SE0000500407.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-09-14.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Trygg Placering byts ut till fondandelar i SEB Hållbar Blandfond Sverige till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i SEB Trygg Placering är 2020-09-03.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.