Kategori

SEB Östeuropafond ex Ryssland: Sammanslagning

Fonden SEB Östeuropafond ex Ryssland, ISIN SE0019071010, slås samman med fonden SEB Emerging Markets, ISIN SE0000984155.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Östeuropafond ex Ryssland har byts ut till fondandelar i SEB Emerging Markets till ett motsvarande värde.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.