Kategori

SEB Choice Latinamerikafond, ISIN SE0000433138, kommer att slås samman med SEB Emerging Marketsfond, ISIN SE0000984155.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna byts ut till fondandelar i SEB Emerging Marketsfond till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i SEB Choice Latinamerikafond är 2021-03-04.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.