Kategori

Fonden SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund – Lux, ISIN LU0086813762, kommer att slås samman med fonden SEB Asia ex. Japan Fund – Lux, ISIN LU2209646558.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-10-16.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund – Lux byts ut till fondandelar i SEB Asia ex. Japan Fund – Lux till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden är 2020-10-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.