Kategori

Fonden SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund – Lux, ISIN LU0086813762, har slagits samman med fonden SEB Asia ex. Japan Fund – Lux, ISIN LU2209646558.

För varje andel i SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund – Lux erhölls 0,522203 andelar i SEB Asia ex. Japan Fund – Lux.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.